KASES NA GINAGAWA NAMIN

Ang Redula at Redula LLP ay kumakatawan sa mga nasugatang manggagawa sa Workers 'Compensation Appeals Board.  

Kasama sa mga kasong iyon ang:

  • Mga benepisyo ng Kompensasyon ng Mga Manggagawa (kabilang ang pansamantalang kapansanan, permanenteng kapansanan, pangangalagang medikal, atbp.) 

  • 132a (diskriminasyon)

  • Seryoso at Kusa

  • Mga Susunod na Pinsala sa Mga Pakinabang sa Trust Fund (SIBTF / SIF)

Sa kasamaang palad, hindi kami kumukuha ng mga kaso ng Comprehensive Federal Workers '(kasama dito ang mga pinsala sa USPS) o mga kaso ng Personal na Pinsala.