PAPERWORK PARA SA IYONG UNANG APPOINTMENT

Mangyaring punan at i- drop, i-email, o i-mail ang mga dokumento sa ibaba BAGO ang iyong appointment.

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring tawagan ang aming tanggapan sa 831-753-9127 o mag-email sa frontdesk@redulalawoffice.com .

Link sa mga dokumento na kailangan mo upang maghanda para sa iyong unang appointment.

Salamat.